Kính Chào Qúy Vị Đến Diễn Đàn Hội Thánh Phục Quyền.

Thông báo
Làm sạch tất cả

DANH TỪ CHUYÊN BIỆT CỦA ĐẠO CAO ĐÀI

... từ Facebook
(@tu-facebook)
Thành Viên
 
Cao Đài Giáo là một nền tôn giáo mới tuy qui Tam giáo, nhưng vẫn có những danh từ chuyên biệt để gọi như Thượng Đế thì gọi Đấng Chí Tôn, Đấng Vĩnh Cửu, Niết Bàn hay Thiên Đàng thì gọi là cõi Thiêng Liêng Hằng Sống, v.v...
 
Theo Thánh Huấn số 77 ngày 17-1-Canh Thìn (24-2-1940) Hội Thánh dạy như sau: "buổi trước nền Đạo mới sơ khai thì những tiếng xưng hô đặt để phải tùy theo thế tục cho dễ hiểu.
 
Nay Hội Thánh đính chánh tiếng xưng hô ấy lại cho hợp với chơn truyền Đại Đạo như các khoản sau đây:
 
1- Xứ Nam Kỳ kêu là Nam Tông Đạo
2- Bắc Kỳ kêu là Bắc Tông Đạo
3- Trung Kỳ kêu là Trung Tông Đạo
4- Kiêm Biên kêu là Kiêm Biên Tông Đạo
5- Giáo Sư Thanh Tra kêu là Giáo Sư Khâm Trấn Đạo
6- GiáoHữu Đầu Họ Đạo kêu là Giáo Hữu Khâm Châu Đạo
7- Lễ Sanh Đầu Quận Đạo kêu là Lễ Sanh Đầu Tộc Đạo
8- Chánh Trị Sự kêu là Chánh Trị Sự Đầu Hương Đạo
9- Phó Trị Sự kêu là Phó Trị Sự Tri Lý Đạo
10- Thông Sự kêu là Thông Sự Thông Lý Đạo
11- Châu Tri kêu là/ Thánh Huấn
12- Nghị Định /kêu là Thánh Lịnh
13- Sắc Lệnh kêu là Sắc Huấn hay Sắc Tứ
14- Ân phong quyền Chí Tôn gọi là Ân Tứ
15- Nghị phong quyền Vạn linh gọi là Nghị Tứ
 
Vậy Chức sắc, Chức việc, Đạo hữu đều phải tuân chẳng nên cải sửa."
 
Theo dòng chảy của thời gian danh từ chuyên biệt cũng thay đổi nhiều lần tùy thời kỳ và từng vị Chức Sắc lãnh đạo Hội Thánh nhưng chung qui lại Hội Thánh vẫn mãi trường tồn.
 
P/s: Hình ảnh một số Mộc và Ấn Ký 1 số vị Chức Sắc xưa:
 
Không có mô tả ảnh.
 Khâm Thành Thánh Địa Giáo Sư Thượng Thường Thanh.
 
Không có mô tả ảnh.
 Phó Khâm Thành Trung Uơng Giáo Hữu Ngọc Tống Thanh.
 
Không có mô tả ảnh.
Phó Khâm Thành Nam Giáo Hữu Thượng Truyền Thanh.
 
Không có mô tả ảnh.
 Phó Khâm Thành Bắc Giáo Hữu Thượng Cứ Thanh.
 
Không có mô tả ảnh.
 Nữ Khâm Châu Đạo Gia Đình Giáo Hữu Nguyễn Hương Huê.
 
Không có mô tả ảnh.
 Khâm Châu Đạo Hậu Nghĩa Giáo Hữu Ngọc Vân Thanh.
 
Không có mô tả ảnh.
 Khâm Châu Đạo Cần Thơ Giáo Hữu Ngọc Hiểu Thanh.
 
Không có mô tả ảnh.
 Khâm Châu Đạo Long An Giáo Hữu Thượng Tình Thanh.
 
Không có mô tả ảnh.
 Khâm Châu Đạo Tuyên Đức Giáo Hữu Thượng Đảm Thanh.
 
Không có mô tả ảnh.
 Khâm Châu Đạo Phước Thiện Lê Tâm Chí.
 
Không có mô tả ảnh.
 Đầu Tộc Đạo Đô Thành Sài Gòn Lễ Sanh Ngọc Sâm Thanh.
 
Không có mô tả ảnh.
 Đầu Họ Đạo Phước Thiện Lễ Sanh- Giáo Thiện Thượng Lợi Thanh
 
Không có mô tả ảnh.
 Nữ Đầu Họ Phước Thiện Long An Chí Thiện Hùynh Thị Yến.
 
Không có mô tả ảnh.
 Nữ Phó Đầu Họ Phước Thiện Bình Phước Giáo Thiện Đinh Thị Lang.
 
(Từ Facebook: Cơ Quan Phước Thiện)
Trích dẫn
Người bắt đầu chủ đề Đã đăng : 13/04/2022 1:45 sáng
Chia sẻ: