Kính Chào Qúy Vị Đến Diễn Đàn Hội Thánh Phục Quyền.

Thông báo
Làm sạch tất cả

ĐÔI LỜI NHẮC NHỞ CỦA ÔNG PHỐI SƯ CHỦ TRƯỞNG HỘI THÁNH HÀM PHONG

... từ Facebook
(@tu-facebook)
Thành Viên
 
Sau ngày Khai Đạo là Đại Hội Hội Thánh Hàm Phong họp vào ngày 20-10-Giáp Dần (Dl: 03-12-1974).
 
Ông Phối Sư Chủ trưởng Hội Thánh Hàm Phong đọc diễn văn có đoạn viết:
 
"Tôi xin có đôi lời nhắc nhở chung chư chức sắc Hàm Phong lão thành lưỡng phái trên bước đường tu thân phải xứng đáng là những đứa con hiếu hạnh của Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu.
 
- Điều thứ nhứt: Tôn trọng luật pháp Đạo, tôn trọng bản điều lệ, nội qui của Hội Thánh Hàm Phong....
 
- Điều thứ hai: Trọn gìn Thánh Đức....
 
- Điều thứ ba: Trụ vững đức tin ....
 
Để kết luận, tôi xin đọc lại ít đoạn huấn từ của Đức Hộ Pháp trong ngày thành lập Hội Thánh Hàm Phong mồng 5 tháng 5 Kỹ Mão (1939):
 
Trước khi mở hội, Bần Đạo xin để lời tâm huyết nói cùng chư chức sắc Hàm Phong. Những điều làm cho Chí Tôn vui lòng hơn hết, Hội Thánh vì công nghiệp nên cho những chức sắc niên kỷ quá lục tuần vào phẩm Hàm Phong hầu an dưỡng và tuỳ phương lập công đức.
 
Trót 13 năm trường, Chí Tôn chọn lựa mấy vị niên kỷ cao khổ não với Đạo mà cho vào Hàm Phong.... Đức Chí Tôn đến tạo Đạo còn lựa mấy đấng chơn linh tối cổ để giao mối chơn truyền, chẳng khác chi một tân quan phải nhờ mấy ông kỳ lão mới rõ thông xứ trấn nhậm, thì có đâu Hội Thánh lại chẳng coi hạng kỳ lão là trọng.
 
Mấy anh mấy chị ngó xem đoàn hậu tấn, thì thấy trí não của nó điên đảo hết rồi. Hình xác Việt Nam mà đầu óc chẳng còn mảy mún chi Việt Nam nữa. Vậy Đạo nên chăng, thiệt tướng hay chăng, chẳng nhờ nơi đám tân thời mà do nơi mấy anh chị....
 
Vậy nơi nào có chức sắc Hàm Phong, dầu Hộ Pháp hay Giáo Tông mà thất Đạo, nghịch chơn truyền thì phần trách cứ ấy thuộc về mấy anh mấy chị chịu. Nếu mình biết coi trọng đạo nghiệp nước nhà mà người nào sấn tay tàn phá, làm rẻ rúng nó, thì có lý đâu, mình lại điềm nhiên toạ thị".
 
***
 
P/S: Di Ảnh:
 
Có thể là hình ảnh về 3 người và văn bản cho biết 'Phối Sư: Ngọc Mỹ Thanh'
- Chủ Trưởng HT.HP Phối Sư Thượng Tửng Thanh (Q.Thượng Chánh Phối Sư)
- Đệ I Phó Chủ Trưởng Phối Sư Ngọc Mỹ Thanh.
- Đệ II Phó Chủ Trưởng Phối Sư Hương Cúc.
 
(Từ: Facebook Cơ Quan Phước Thiện)
 
Trích dẫn
Người bắt đầu chủ đề Đã đăng : 16/04/2022 12:26 sáng
Chia sẻ: