Kính Chào Qúy Vị Đến Diễn Đàn Hội Thánh Phục Quyền.

Thông báo
Làm sạch tất cả

QUYỀN NGỌC CHÁNH PHỐI SƯ BỊ ĐỨC HỘ PHÁP CHO QUÌ 10 HƯƠNG TẠI ĐIỆN MỖI NGÀY 3 NHAN

Thanh Tinh
(@thanh-tinh)
Thành Viên
Không có mô tả ảnh.
 
Do tờ trả lời về vụ Lễ Sanh Chót (Thượng) góp tiền chợ Long Hoa.
 
Lời Phê Của Đức Hộ Pháp :
 
"Quyền Ngọc Chánh Phối Sư là người chủ quyền của Thiên phong chức sắc, tức là phải chịu cả trách nhậm dụng nhơn, thoản kẻ vô quyền hành mà người đem để trách nhiệm yếu trọng làm cho hư cả thanh danh và năng lực của Hành Chánh thì thử hỏi tội người thế nào? Ra Tòa Tam Giáo và mất quyền chức là chắc. Thuyên bổ Chức Sắc không có quyền trên phê chuẩn là phạm tội quá quyền, đáng thâu Quyền Chánh Phối Sư lại nhưng vì nhục lây cho quyền Hành Chánh nên phạt quì 10 hương tại Điện mỗi ngày 3 nhan, phải đem Chót ra khỏi Long Hoa Thị liền".
 
Hộ Pháp
 
(Ấn ký)
 
P/s: Một vị Chức Sắc Đại Thiên Phong khi làm sai đều gì đó cũng phải chịu phạt. Cho dù tránh được mặt hữu hình nhưng luật thiên điều làm sao tránh được! Không rõ, thời điểm này, vị Chức Sắc nào là Quyền Ngọc Chánh Phối Sư.
 
Trích dẫn
Người bắt đầu chủ đề Đã đăng : 21/06/2022 3:42 sáng
Chia sẻ: