Kính Chào Qúy Vị Đến Diễn Đàn Hội Thánh Phục Quyền.

Thông báo
Làm sạch tất cả

VĂN THƯ TỪ THÁNH THẤT KIÊM BIÊN NGÀY MÙNG MỘT, THÁNG MƯỜI, NĂM BÍNH THÂN (03/11/1956) CỦA ĐỨC HỘ PHÁP

Thanh Tinh
(@thanh-tinh)
Thành Viên
TÂY NINH 1930 - Hộ pháp Phạm Công Tắc (1890-1959) | Vietnam … | Flickr
 
 
HỘ PHÁP CHƯỞNG QUẢN NHỊ HỮU HÌNH ĐÀI , HIỆP THIÊN VÀ CỬU TRÙNG,
 
Bần Đạo để lời khen cả con cái của Đức Chí Tôn.
 
Bần Đạo hài lòng vui thấy mấy đứa nhỏ mà biết đoàn kết để tìm sự sống cho nhau, lo tương lai sự nghiệp của Đạo. Bần Đạo nhìn lại số Chức Sắc Thiên Phong mão cao áo rộng lại chia rẽ, bài bác nhau, không ra thể thống chi cả. Họ tưởng Bần Đạo qua CAO MIÊN rồi chết luôn, không đủ quyền năng cầm quyền nơi Toà Thánh Tây Ninh! Họ mơ hồ quá lẽ! Họ không nhớ, trước đây, Bần Đạo bị chánh phủ Pháp vu khống, bắt Bần Đạo đày qua Phi Châu năm năm mấy tháng. Sau khi trở về, Bần Đạo đủ quyền năng chấn chỉnh, đem lại cho Vệt Nam có một Hội Thánh xứng đáng cầm quyền Tôn Giáo Cao Đài ngang bằng như các Tôn Giáo khác. Họ quá dốt Đạo, không tìm hiểu bí pháp các tôn giáo xa xưa đặng thấy.
 
Bần Đạo về Việt Nam kỳ nầy bằng một quyền năng phi thường để trừng trị, sửa đổi những kẻ lấp lửng, mơ hồ, phá hoại sự nghiệp của Đức Chí Tôn. Bần Đạo tự lưu đày qua Miên Quốc là vì Bần Đạo muốn tránh cho giống dòng dân tộc Việt Nam tránh khỏi cái cảnh của giống dân Do Thái trước đây bị tiêu diệt mất nước CHỚ CHẲNG PHẢI BẦN ĐẠO HÈN NHÁT, không đủ quyền năng chống chỏi DIỆM, NHU. Bần Đạo để cho luật Thiên điều trừng trị đích đáng đã khiến họ NGÔ cả DIỆM ai cũng thấy.
 
Bần Đạo nói cho cả con cái của Đức Chí Tôn biết: Đừng tưởng Bần Đạo đi đây rồi đi luôn mà tự tung, tự tác, cải sửa theo phàm tâm và ý mơ hồ của họ, làm cho một nền CHÁNH GIÁO ra PHÀM GIÁO. Đạo Cao Đài có TÂN LUẬT, PHÁP CHÁNH TRUYỀN, ĐẠO NGHỊ ĐỊNH; Bần Đạo để lại một kho tàng quí báu cho họ hành xử Đạo Pháp đặng đắc thành quả vị chưa đủ hay sao MÀ CÒN MUỐN GiẪM LÊN VẾT CŨ ĐÓ NỮA CHỚ? Họ đừng tưởng họ khôn và họ không còn gặp lại Bần Đạo. Bần Đạo cấm, không có một vị Chức Sắc nào đủ quyền sửa đổi Luật Lệ của ĐẠO CAO ĐÀI; chờ Bần Đạo trở về Việt Nam định liệu, hay chờ đến ngày nào có một Hội Thánh đầy đủ uy quyền hiệp cùng Nhơn Sanh cầu nài xin Chí Tôn sửa đổi mới hợp pháp. Bằng không, cả con cái Đức Chí Tôn bất tuân, không thi hành việc sửa đổi của một người hay một nhóm nào đó.
 
Bần Đạo ước vọng cả con cái của Đức Chí Tôn khôn ngoan giữ Đạo như thế đó, đặng bảo tồn Đạo Cao Đài đến thất ức niên, không ra phàm giáo. Một vị Tín đồ khôn như thế đó, chớ không phải nghe ai nói cũng nghe, vâng vâng dạ dạ đi theo, theo như thế đó là theo xuống PHONG ĐÔ cả lũ đó, nghe! Bần Đạo quả quyết như vậy.
 
Đứng trước Thiên đường, Bần Đạo hứa với con cái của Đức Chí Tôn: Từ đây, đứa nào biết lo cho sự nghiệp của Đạo, yêu ái nhau, coi nhơn sanh là trọng, quên mình vì Đạo, vì danh thể của Đức Chí Tôn; Bần Đạo nhân danh HỘ PHÁP bảo tồn, khen thưởng xứng đáng cho chư vị Thánh đó. Ngược lại, những kẻ tham quyền cố vị, ganh hiền, ghét bậc hiền tài phá hoại sự nghiệp của Đức Chí Tôn; Bần Đạo lấy quyền HỘ PHÁP trừng trị những kẻ đó tại mặt thế nầy. Cả con cái Đức Chí Tôn yên tâm, đủ ĐỨC TIN có Đại Từ Phụ ở bên chúng ta, Có Chư Thần, Thánh, Tiên, Phật hỗ trợ cho mọi việc làm của chúng ta. Bằng không, chúng ta không giữ được sự nghiệp của Đức Chí Tôn đến giờ phút nầy. Vậy, con cái Đức Chí Tôn tiến hành việc tạo dựng sự nghiệp của Đức Chí Tôn.
 
Bần Đạo thấy một điều ngộ nghĩnh: Đức Đại Từ Phụ muốn đem con cái của Ngài về ngôi vị bằng cách, ở nơi mặt thế nầy, phải chịu đựng nhiều đau khổ, chịu nhục nhã đó vậy.
 
Bần Đạo ban ơn cho cả con cái của Đức Chí Tôn!
 
Kiêm Biên ngày mùng 1/10 năm Bính Thân (DL: 03/11/1956)
 
HỘ PHÁP
 
(Ấn ký)
 
PHẠM CÔNG TẮC
Trích dẫn
Người bắt đầu chủ đề Đã đăng : 24/03/2022 2:20 sáng
Chia sẻ: