Kính Chào Qúy Vị Đến Diễn Đàn Hội Thánh Phục Quyền.

Thông báo
Làm sạch tất cả

Ý NGHĨA HỘI NHƠN SANH

Thanh Tinh
(@thanh-tinh)
Thành Viên

Có thể là hình ảnh về trong nhà

Hội Nhơn Sanh là từ bực Thiên Thần sắp xuống vật chất.

- Hội là hiệp

- Nhơn sanh là người có ảnh hưởng với vật chất.

Hội để làm gì?

- Để đem cả sự ước vọng, nài cầu, bị đè ép suy đồi, sát nhơn hại sanh, tóm tắt lập phương dẫn nhơn sanh lập quyền cho nhơn loại hầu có thể an bang tế thế.

Hội Nhơn Sanh là từ Lễ Sanh đổ xuống tín đồ, được quyền bàn cãi, đem cả sự hay trong ý kiến, hầu bảo thủ sự sống chung.

Hiện nay, nhơn sanh còn dốt, dễ bàn, lầm tưởng rằng cái sống nầy là luật của bề trên cho mình hoặc tại mình. Ngày sau kia, họ sẽ xin xỏ cho mà coi! Lẽ thật là luật của tại họ, họ hay là lập quí thể chung nhau, hòa thuận nhau hạnh phúc. Nếu có quyền lực nào buộc họ quá thấp làm không kham, họ có quyền xin chế giảm, hoặc họ lập phương dâng lên Hội Thánh sửa, đặng nhờ Hội Thánh.

Hội Thánh ai nuôi?

- Họ nuôi. Quyền hành ai cho mà Hội Thánh trị đa! Đừng nói "cho" rồi tự phụ, không nên.

Luật nào của nhơn sanh công nhận là nhơn sanh đã chịu tự giam mình, tự buộc lấy mình. Mình trị mình không đặng nên mượn Hội Thánh đó.

Ngày nay, nó còn nhỏ; ngày sau, nó lớn lên 30-50 năm tuổi, nó xách gậy, mang bầu tóm thâu một túi phép, nó xem từ hành động của Hội Thánh. Chừng ấy, công chánh có gồm ai có đức có tài thì làm thầy làm chủ, kẻ lạm dụng thì nó đuổi chạy mờ.

Đất của nhơn sanh, nhà của nhơn sanh, tại nhơn sanh xưa nay bị ép buộc nên sống vất vả, quyền hành không có. Ngày nay, Đấng Chí Tôn lập quyền, lập nghiệp cho họ thấy; bây giờ, họ ừ thôi, không biết kiếm, tội nghiệp không ai nâng đỡ từ lâu. Nhưng Hội Thánh nắm chặt Thiên Điều, dung hòa đời Đạo, nhờ vậy mà nhơn sanh cầu xin phá luật không đặng.

Hội Thánh lại buộc những điều gì ích nhơn, lợi vật đã lâu hay mau. Hội Nhơn Sanh không mất chất Thánh tâm đặng, vừa lập Thánh đức, vừa lập nghiệp nhau.

(Theo tài liệu của Ngài cố Phối Sư Ngọc Đại Thanh, Thượng Thống Lại Viện Hành Chánh)

Trích dẫn
Người bắt đầu chủ đề Đã đăng : 16/06/2022 1:51 sáng
Chia sẻ: