Kính Chào Qúy Vị Đến Diễn Đàn Hội Thánh Phục Quyền.

Thông báo
Làm sạch tất cả

3 LÝ DO CHƯ CHỨC VIỆC NÊN GIỮ TRƯỜNG CHAY

... từ Facebook
(@tu-facebook)
Thành Viên

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong Tân Luật của Đạo Cao Đài qui định rõ Tín Đồ chia làm 2 bực: Hạ Thừa và Thượng Thừa trong đó hàng Hạ Thừa giữ 10 ngày chay và Thượng Thừa buộc phải trường chay.

Căn cứ theo Đạo Nghị Định Thứ Ba của Đức Lý Giáo Tông hiệp cùng Đức Phạm Hộ Pháp lập thành vào năm 1930 thì Hội Thánh mới ban quyền chính thức cho hàng Chức Việc vào hệ thống Hành Chánh Đạo, cụ thể là:

* Chánh Trị Sự làm đầu một Làng.

* Phó Trị Sự làm đầu một Xóm cùng Thông Sự.

Nhiệm vụ của Chư Chức Việc là hướng dẫn đời sống tâm linh, tinh thần của Tín Đồ đúng với tôn chỉ chủ trương của Đạo đề ra. Khuyên nhủ chư Tín Đồ trong địa phận mình sống đạo đức thương yêu và luôn giúp đỡ lẫn nhau trên đường Đạo lẫn đường Đời.

Không có bất kỳ Đạo Luật hay Văn Bản nào của Hội Thánh buộc Chư Chức Việc phải trường chay.

Tuy nhiên, Chư Chức Việc NÊN giữ trường chay, vì 3 lý do sau đây:

1/ Chư Chức Việc giữ trường chay và hạn chế tối thiểu việc sát sanh không những là tránh gieo nhân xấu cho mình để không phải chịu quả xấu mai sau mà còn thể hiện noi theo đức từ bi thương xót muôn loài của Đức Chí Tôn hằng mong mỏi.

2/ Chư Chức Việc đã từng quỳ trước Thiên Bàn lập nguyện với Ơn Trên, có câu: “ COI CẢ TÍN ĐỒ NHƯ ANH EM RUỘT ”

Khi đã tự nguyện đặt lên vai mình trách nhiệm thiêng liêng cao thượng thì mình phải thể hiện sao cho xứng đáng với những gì mà Thầy cùng Hội Thánh giao phó. Mình phải có một đời sống thường nhật và một đời sống tâm linh vượt hẳn hàng Tín Đồ thì mới mong treo gương lành đức tốt cho chư Tín Đồ trông vào học tập nối bước theo sau, mà đơn giản nhất, hiệu quả nhất để gây thiện cảm với hàng Tín Đồ là mình giữ trường chay.

3/ Chư Chức Việc là những người được ban quyền đảm nhận vai trò thực hiện 2 nghi lễ quan trọng của Đạo có ảnh hưởng đến đời sống tâm linh của hàng Tín Đồ đó là Cầu Hồn và Cầu Giải Bệnh.

Theo lời chỉ dạy của quý Tiền Bối đi trước thì muốn việc cầu nguyện có hiệu quả cho mình hoặc mình muốn giúp cho người thì mình phải ăn chay một tuần.

Chư Chức Việc nên giữ trường chay để có được ít nhiều năng lực tâm linh này.

Trên đây là sự trình bày trong vốn hiểu biết hạn hẹp, nông cạn của tôi, sự trình bày này không sao tránh được những sai sót vụng về, xin được quý Huynh Trưởng, chư vị trí giả, thức giả niệm tình mà dung lượng lỗi lầm cho.

Long Thành Trung, 1-7-2022

Huyền Không Đạo Hữu

 

TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI VỀ BÀI "3 LÝ DO CHƯ CHỨC VIỆC NÊN GIỮ TRƯỜNG CHAY"
 
Tôi có viết một bài với nội dung: 3 LÝ DO CHƯ CHỨC VIỆC NÊN GIỮ TRƯỜNG CHAY.
 
Có một số vị đã chia sẻ bài viết và nhắn tin riêng cho tôi để phản đối quan điểm mà tôi đã nêu với những ý chính như sau:
 
1. Thầy không có dạy hàng Chức Việc phải giữ trường chay, nên đừng đi làm điều mà Thầy không dạy.
 
2. Đức Phạm Hộ Pháp đã ra một lời phê nhắc nhở Hội Thánh như sau: "Giữ trai giới nhứt là trường trai là phạm luật của Hội Thánh lập lúc ban sơ nơi Tân Luật, Chí Tôn chỉ định có Thập Trai mà thôi".
 
3. Giữa một Vị Chức Việc giữ trường chay mà đời sống bê bối, hạnh đức kém cỏi và một Vị Chức Việc chỉ ăn đúng 10 ngày chay trong tháng mà có đời sống thanh cao, siêng năng hành đạo thì Vị nào có năng lực tâm linh hơn?
 
Trả lời:
 
Trước tiên, xin quý Vị nào đã phản đối bài viết của tôi hãy vui lòng đọc kỹ lại tiêu đề mà tôi đã viết, tôi dùng từ: NÊN chứ không dùng từ PHẢI.
 
Từ NÊN có nghĩa là làm theo thì tốt, không làm theo cũng chẳng sao.
 
Từ PHẢI là bắt buộc thi hành theo.
 
1. Quả thật Thầy không có dạy và Hội Thánh không có buộc hàng Chức Việc phải giữ trường chay. Vì hàng Chức Việc còn phải lo phần Nhơn Đạo vừa mưu sinh trang trải cuộc sống, vừa lập công bồi đức gánh vác sứ mạng trên vai, có lẽ vì điều này mà Thầy và Hội Thánh đã từ bi không bó buộc Chức Việc phải giữ trường chay để tránh tạo thêm áp lực cho hàng phẩm Chức Việc.
 
Tuy nhiên, nếu chịu khó lật lại Sử Đạo, việc giữ trường chay rất thường được Thầy và Các Đấng Thiêng Liêng khuyến khích.
 
Trong Đàn Cơ vào Tết Tân Dậu 8-2-1921 tại chùa Quan Âm (Phú Quốc) Đức Chí Tôn đã dạy Tiền bối Ngô Văn Chiêu rằng: "Chiêu: Tam niên trường chay!”
 
Kế đến là trường hợp trước khi tiếp giá Đức Phật Mẫu, Tiên Nương Đoàn Ngọc Quế đã dạy 3 Vị Tiền Bối của chúng ta là Ngài Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang phải ăn chay.
 
Hàng Chức Việc được ví như là "Hội Thánh Em", lo cho Tín Đồ trong địa phận mình thì không gì tốt đẹp hơn là phải treo gương sáng, hạnh lành, đức tốt cho chư Tín Đồ trông vào mà quý, mà thương, mà kính tin Đạo thêm nữa.
 
Tôi cho rằng, hình ảnh một vị Chức Việc trong bộ đồ thế tục vào quán hủ tiếu chay nhai cục tàu hủ, gắp một đũa rau sống vẫn đẹp hơn hình ảnh vào quán gắp một miếng thịt chấm nước mắm và gặm một cục xương chứ!
 
2. Có lẽ trong một giai đoạn nào đó, Hội Thánh đã ban hành một qui định buộc toàn thể tín đồ PHẢI GIỮ TRƯỜNG CHAY, nên Đức Phạm Hộ Pháp mới có lời dạy nhắc nhở Hội Thánh cần chỉnh đốn lại cho hợp lý, điều này không có nghĩa là Đức Ngài CẤM hàng Chức Việc giữ trường chay, nên mình đừng đem ra đánh đồng chung hết, làm như vậy là mình đang hiểu rất sai lạc Thánh ý của Đức Ngài.
 
3. Tôi chỉ là người phàm tục, làm sao dám nói ai có năng lực tâm linh hay không. Tuy nhiên câu hỏi này vốn đã sai từ căn bản, lẽ ra tôi không trả lời, nhưng sẵn tôi cũng xin giải nỗi hoài nghi này.
 
Khi một người đã phát tâm giữ trường chay mà lại là hàng Chức Việc thì chắc chắn đạo tâm, đức tin và đức hạnh của họ đã rất tốt, mình đừng đem ra phán xét mà mang nghiệp vào thân, hãy để việc ấy cho Thầy là Đấng Chí Tôn phán định.
 
Tôi rất quý kính những Huynh Đệ Tỷ Muội đã có hùng tâm bước lên một bước để vào hàng phẩm Chức Việc dù có GIỮ TRƯỜNG CHAY hay không, vì quý Huynh Đệ Tỷ Muội là những người đã, đang và sẽ thắp lên ngọn lửa đức tin cho mình và mọi người; sẽ xây dựng và giữ gìn nền Đạo của Thầy ngày một lớn mạnh hơn.
 
Trước khi kết thúc bài trả lời này, tôi xin chép lại bài Thánh Huấn của Đấng Chí Tôn đã từng giáng dạy, ngõ hầu cho chư Chức Việc và Đồng Đạo muôn phương hiểu thêm về trách nhiệm của mình là như thế nào khi mình tự nguyện gánh vác một sứ mạng, một nhiệm vụ mà Ơn Trên và Hội Thánh đã giao phó.
 
Ngồi ngai biết phận ấy ngồi chông,
Giữa tuyết lạnh đông buộc tưởng nồng.
Xác thịt Thầy vì không giáng thế,
Nên nhờ con giúp Ðạo nâng bồng.
 
(Đàn ngày 27-11-1926)
 
 
Long Thành Trung, 03-07-2022
 
Huyền Không Đạo Hữu
 
Trích dẫn
Người bắt đầu chủ đề Đã đăng : 04/07/2022 2:54 sáng
Chia sẻ: