Kính Chào Qúy Vị Đến Diễn Đàn Hội Thánh Phục Quyền.

Thông báo
Làm sạch tất cả

CẦU PHONG KHÔNG DO NƠI CƠ BÚT CÓ PHẢI LÀ PHÀM PHONG?

... từ Facebook
(@tu-facebook)
Thành Viên
Lời bình của Sử Kiến Nguyên
 
Đừng nên xuyên tạc Thánh giáo Đức Chí Tôn. Thầy nói ngưng cơ bút ở đây là ngưng cơ bút truyền đạo (phổ độ) vì ngày xưa nhập môn qua các đàn cơ khi chưa ban lời Minh Thệ. Cơ phong Thánh hay dạy Đạo vẫn tiếp tục nên Đức Lý mới nói: “Đừng tưởng tuyệt cơ bút rồi Lão không phương sửa trị”. Và trong đàn cơ ngày 18 tháng 8 năm 1927, Thầy dạy: “Vậy sau này có ai đáng công thì do Tân Luật mà công cử, còn phần phong tịch thì có Lý Giáo Tông tiến cử, Thầy mới nhận phong nghe”. Cho nên không có cơ bút thì lấy gì trình Đức Lý Giáo Tông để phong tịch?!
 
Xin vị Đạo hữu Huyền Không đừng lập lờ đánh lận con đen mà dẫn Nhơn Sanh vào lối quanh co dẫn đến thất thệ “gìn luật lệ Cao Đài”. Nếu tự mình muốn sa chơn vào nạn áo mão bàng môn thì xin đừng lôi kéo theo nhiều người khác.
 
(Mơi xem nguyên văn bài viết của Huyền không đạo Hữu bên dưới)
 
Có thể là hình ảnh về trong nhà
 
CẦU PHONG KHÔNG DO NƠI CƠ BÚT CÓ PHẢI LÀ PHÀM PHONG?
 
Một số Đồng Đạo xem kinh sách với tư duy bảo thủ, đưa ra ý kiến rằng: “Cầu Phong không do nơi mạng lịnh Cơ Bút thì phẩm vị là của Phàm Phong chứ không phải Thiên Phong.”
 
Thật ra Thánh Ý quyết định ngưng Cơ Bút của Thầy và Đức Lý Giáo Tông đã có từ lâu, cụ thể là ngày ban hành Tân Luật ngày 1 tháng 6 năm 1927 Đấng Chí Tôn đã giáng đàn dạy rằng:
 
“Cuối kỳ tháng sáu đây thì Thầy phải ngưng hết cơ bút truyền Ðạo. Các con sẽ lấy hết chí thành đã un đúc bấy lâu mà lần hồi lập cho hoàn toàn mối Ðạo. Này là mấy lời đinh ninh sau rốt khá lưu tâm. Ai vạy tà nấy có phần riêng, cứ giữ nẻo thẳng đường ngay bước đến thang thiêng liêng, chờ ngày hội hiệp cùng Thầy. Ấy là điều quý báu đó.”
 
Có nghĩa là Thánh Ý của Thầy từ lúc ban sơ đã muốn Hội Thánh và Toàn Đạo lấy Pháp Chánh Truyền, lấy Tân Luật làm cơ sở, làm nền tảng, làm khuôn vàng thước ngọc để Hành Đạo, không ỷ lại, không phụ thuộc vào Cơ Bút.
 
Thật ra, khi được lên một phẩm thì trách nhiệm lại đè nặng thêm trên vai đối với bậc chân tu chân tâm cùng Đạo. Dựa trên Pháp Chánh Truyền để thọ phong hay cơ bút để thọ phong hoàn toàn cũng giống nhau, vì Thầy và Đức Lý Giáo Tông vẫn trực tiếp điều hành nền Đạo đó thôi.
 
Để nhắc nhở Chư Chức Sắc Thiên Phong cùng Toàn Đạo, đàn ngày 17 tháng 6 năm 1927, Đức Lý Giáo Tông đã nghiêm khắc để lời sau cùng giáo huấn rằng:
“ Trong Đạo Hữu có nhiều người thấy của mà ham rồi quên Đạo…Đừng tưởng tuyệt cơ bút rồi, Lão không phương sửa trị nghe! ”
 
Kính chúc Đại Hội thành công tốt đẹp, kính chúc quý Chức Sắc Tân Phong chân tu đức độ sức khỏe dồi dào, đạo tâm thăng tiến để danh đúng như thực.
 
Tây Ninh, 30-03-2022
 
Huyền Không Đạo Hữu
 
Trích dẫn
Người bắt đầu chủ đề Đã đăng : 05/04/2022 1:06 sáng
Chia sẻ: