Kính Chào Qúy Vị Đến Diễn Đàn Hội Thánh Phục Quyền.

Thông báo
Làm sạch tất cả

CHUYỆN HOA RƠI SAU MỘT ĐÊM MƯA Ở TÒA THÁNH

Hac Noi
(@hac-noi)
Thành Viên
 
Ngày đêm 24/12/2021 (21/11/Tân Sửu), trời đổ mưa và gió mạnh làm cho lá phướn treo tại cột phướn trước Đền Thánh nhân ngày THÁNH ĐÁN KỶ NIỆM CHÚA GIÁNG SANH phải xoay chuyển và các HOA BẰNG VẢI KẾT trên phướn phải rớt mà theo cách để tựa của video là trăm phần trăm chính xác.
 
Thật là một chuyện xảy ra đúng y như TỰA ĐỀ CỦA VIDEO:
 
 
bởi vì các HOA ẤY không phải dán keo mà MAY CHỈ XỎ QUA RẤT KỸ LƯỠNG. Từ hồi nào tới giờ cũng bão giông trong khi cúng đàn vía nhưng chưa khi nào có hiện tượng này xảy ra cả!
 
NÓI GÌ VỀ CHUYỆN HOA RƠI?
 
Vì nó lạ lùng quá nên phải nói.
 
1/ HOA LÀ HIỆN THÂN CỦA MỘT KIẾP NGƯỜI.
 
Vườn Ngạn Uyển sanh hoa đã héo
Khối hình hài phải chịu rã tan.
( Kinh Đệ Nhứt Cửu)
 
Hiện tượng một CÁI HOA HÉO, tức là sắp rụng hay rời cành, là hiện tượng một XÁC THÂN người TỪ GIÃ CÕI TRẦN, là CHẾT là, RÃ TAN. Vậy, HOA TRÊN LÁ PHƯỚN RƠI KHÔNG PHẢI MỘT CÁI MÀ HÀNG LOẠT thì chắc là chuyện không phải bình thường nữa.
 
LÁ PHƯỚN CÓ HOA: HOA là tượng trưng các LINH HỒN NƯƠNG THEO PHƯỚN ĐẠO. Người đã xa rời gốc cội thì thảm trạng phải gánh tai ương.
 
2/ PHƯỚN LÀ BẢN DẪN HỒN
 
Lục nương phất phướn truy hồn,
Tang thương nay lúc bảo tồn chúng sanh
(Kinh Tán Tụng Công Đức DIÊU TRÌ KIM MẪU)
 
HOA RƠI: Hiện tượng tang thương không mời mà đến. Mà chơn linh đã RỜI XA tức phướn Đạo không còn giữ được. Điều đó nói rằng: CƠ NGUY KHỐN CỦA CON NGƯỜI không có gì cứu nổi, phải TRẢ GIÁ NGHIỆP CĂN GIỜ CUỐI.
 
Nhìn hoa rời phướn rớt rơi
Một khung cảnh rợn của trời sang Đông.
Chưa yên được giấc say nồng,
Liền toang khóc sướt, mướt dòng lệ chan.
 
3/ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠO
 
Phải nói là PHƯỚN là kim chỉ nam, là gốc đạo nên có TRỤ PHƯỚN để treo cho từng đàn vía, các ngày lễ Tam Nguơn, Chí Tôn và các vị giáo chủ đạo. Nay, THÁNH ĐẠO GIA TÔ treo phướn lưng MÀU ĐỎ. Vậy, HOA RƠI nhằm phướn Thánh đạo mà chủ là CHÚA CỨU THẾ. Vậy là CHÚA CỨU THẾ đã đến, tức giáng sanh, mà gặp ngay cảnh tan tành hoa rơi tan tác, CHÚA TÍNH SAO?
 
Có lẽ, CHÚA TRONG ĐẠO CAO ĐÀI chưa có dấu ấn xuất thân mà HOA RƠI thì chắc chắn là thật sự. Vậy thì không lẽ báo cho người lãnh đạo tôn giáo Cao Đài một điều gì đó SAU MỘT CƠN MƯA?
 
HOA là tinh, là xác thân. Không lẽ ÔNG CHỦ VÀ ĐÁM THUỘC HẠ RƠI ĐÀI vì PHƯỚN KHÔNG CHỨA NỮA? Lý do là PHƯỚN DẪN MỘT ĐƯỜNG MÀ ĐI MỘT NẺO! ./.
 
Ngày 28/12/2021 (25/11/Tân sửu)
 
VĂN SỨA TRẦN 
Trích dẫn
Người bắt đầu chủ đề Đã đăng : 31/12/2021 1:51 sáng
Chia sẻ: