Kính Chào Qúy Vị Đến Diễn Đàn Hội Thánh Phục Quyền.

Thông báo
Làm sạch tất cả

THƯ GỬI CAO ĐÀI GIÁO VÀ NGÔ TUẤN KIỆT (THIÊN LONG SƠN - SAN JOSE, CALIFORNIA) VỀ ĐỨC DI LẶC TÔN PHẬT TẦM ĐẠO

thanhlong
(@thanhlong)
Trusted Member Admin
 
Lời kêu gọi:
 
Kính quý đồng đạo,
 
Kính mời quý đồng đạo xem thật kỹ video clip của vị có danh tánh là "Đại Minh Sư Huê Bửu". Và, nếu có khả năng lý luận, chúng ta nên có lời trình bày để vị này hiểu rõ hơn về Thiên Nhãn và cơ bút của Đạo Cao Đài. (Ông Huệ Bửu có đính kèm địa chỉ e-mail và facebook bên dưới bức tâm thư, và quý đồng đạo có thể đăng trên Diễn Đàn Hội Thánh Phục Quyền để có thêm phương tiện quảng bá).
 
Mong lắm thay!
 
Ban Quản Trị Diễn Đàn Hội Thánh Phục Quyền
 
***
Ngày 12-07-2022:
 
Đề tài: DI LẶC TÔN PHẬT TẦM ĐẠO / Thư gửi Cao Đài giáo Hải Ngoại và Ngô Tuấn Kiệt - Thiên Long Sơn
 
(Đại Minh Sư Huệ Bửu thuyết giảng vào 09-07-2022)
 
 
Tâm thư thương gửi:
 
- Quí vị Cao Đài Giáo Hải Ngoại nói riêng và Cao Đài Giáo nói chung.
- Quí vị thành viên Thiên Long Sơn Ngô Tuấn Kiệt.
 
Hiện nay trên mạng xuất hiện về vấn đề Di Lặc Tôn Phật ra đời, có thể nói rằng đây là vấn đề tâm linh vô cùng nhạy cảm. Quí vị tin tưởng về Phật Di Lặc sẽ xuất hiện để cứu rỗi chúng sinh đang lâm trong cơn kiếp nạn đầy đau khổ, nhìn cuộc chiến tranh Đông Âu giữa Nga và Ukraine được ủy nhiệm từ Mỹ và NATO, nhơn loại đang sống trong cảnh lo âu, sợ hãi. Không biết rồi đây cuộc chiến nầy sẽ diễn biến ra sao? Trong khi đó thì Trung Cộng, Nhựt Bản, Mỹ, Úc, Ấn,… nếu không kềm chế được thì Biển Đông, Hoa Đông và Đài Loan sẽ trở nên biển lửa. Hai cuộc chiến tranh Đông Âu, Đông Á hiệp lại thì đó chính là “đệ tam thế chiến”, chúng ta thấy điều nguy hiểm trên có thể xảy ra!
 
Toàn thể quí vị thân mến! Tôi, Đại Minh Sư Huệ Bửu cũng xin đóng góp một phần tài liệu tâm linh, đó là quyển kinh “Hành trình về phương Nam của Thiện Tài Đồng Tử”. Xuất xứ của quyển kinh nầy từ phẩm “Nhập Pháp Giới” nơi kinh Đại thừa Hoa Nghiêm, phẩm Nhập Pháp Giới nói về Thiện Tài Đồng Tử là hình ảnh của Di Lặc Tôn Phật, lúc còn đang đi tầm đạo nơi phương Nam tức Việt Nam. Quyển“Hành trình về phương Nam của Thiện Tài Đồng Tử”được giảng giải bằng năng lực quang điển từ chư Phật.
 
Quí vị thân mến, Tôi thiết nghĩ chúng sinh hiện nay đang trông chờ Di Lặc Tôn Phật như đứa con thơ khát sữa mẹ, chờ dòng sữa mầu nhiệm tẩm tưới vào thân thể đứa con ấy!
 
Các thành viên Thiên Long Sơn của Thầy Ngô Tuấn Kiệt quí mến,
 
Quí vị là những người được sự giúp đỡ tinh thần từ Thầy Ngô Tuấn Kiệt, Tôi thấy quí vị hết sức tha thiết ngày mà quí vị tương ngộ cùng Đáng Giác Ngộ nầy. Ngay giờ phút nầy, quí vị hãy cho Tôi được dịp gần gũi tiếp cận cùng quí vị để gửi trao, để nhắc nhở quí vị rằng: Tôn Phật Di Lặc sắp gặp gỡ quí vị, và Ngài hiện diện trong tâm tư của quí vị không giây phút nào xa rời khi mà quí vị luôn luôn tưởng nhớ đến Ngài. Quí vị hãy hỗ trợ cho Ngài, cho sự ra đời hoằng pháp của Ngài bằng cách phổ biến quyển kinh “Hành trình về phương Nam của Thiện Tài Đồng Tử”, bởi vì quyển kinh nầy nói về lý lịch của Ngài, và Thiện Tài Đồng Tử ấy chính là hình ảnh của Ngài Di Lặc Tôn Phật.
 
Quyền kinh nầy sẽ được Tôi trích và trình bày trong những video sắp tới.
 
Sau cùng, Tôi nhã ý trong những video sắp tới, Tôi sẽ trình bày cho quí vị những dấu mốc khi Thiện Tài Đồng Tử - tức Di Lặc - vân du trên con đường tầm đạo. những dấu mốc nầy giúp cho chúng ta biết được rõ ràng về lý lịch của Di Lặc Tôn Phật khi Ngài ra đời hoằng pháp.
 
Đại Minh Sư Huệ Bửu
Thân chào tất cả
------------------------------
Âm nhạc: Trần Cường
-----------------
Thông tin liên hệ:
Email: daiminhsuhuebuu@gmail.com
 
Trích dẫn
Người bắt đầu chủ đề Đã đăng : 13/07/2022 3:21 sáng
Chia sẻ: