Kính Chào Qúy Vị Đến Diễn Đàn Hội Thánh Phục Quyền.

Thông báo
Làm sạch tất cả

PHỐI THÁNH PHẠM VĂN MÀNG GIẢI VỀ PHẨM TƯỚC, PHẨM VỊ

... từ Facebook
(@tu-facebook)
Thành Viên
 
 
 
Phẩm vị mới là của thiệt, tự nơi chúng ta, chớ không phải do nơi quyền tước theo thế tình đời. Vả lại, công nghiệp của chúng ta có thể nhường lại cho người khác được, vì đó chính là của sở hữu của chúng ta. Công việc của chúng ta là làm mướn, lấy tiền của Chí Tôn, nếu làm nhiều ngày thì lãnh tiền càng nhiều; rồi dùng số tiền ấy, chúng ta có trọn quyền cho ai cũng được, tùy theo ý muốn của mình. Thảng như chúng ta hờ hững, bỏ bê công việc, hoặc nghỉ việc thì chúng ta đành cam thất phận. Việc Đạo cũng như việc đời, là tay làm hàm mới có nhai; và thế thường, người ta nói rằng: Gieo cái gì thì gặt cái  nấy.Vậy, quý bạn ráng tìm hiểu lẽ hằng hữu tự nhiên ấy mà cố gắng làm xong bổn phận.
 
Một điều xin quí bạn ghi nhớ là: Phẩm tước chúng ta mang nơi mình không phải là chắc chắn đâu, nếu chúng ta thiếu phận. Nó quí chăng là do nơi công nghiệp trong buổi sanh tiền. Nếu công quá đủ thì là đắc vị, chớ đối với phẩm tước có khi nó cũng không quan trọng mấy. Mà nếu nói rằng không quan trọng thì lẽ tự nhiên nó phải dời đổi, hay là làm một phản động lực để cản bước đường của chúng ta nếu chúng ta có hơi tự kiêu về công nghiệp của mình rồi bỏ trôi.
 
Chúng ta đã mang danh là nhơn viên trong cửa Phạm thì phải làm sao cho xứng phận mình là nhơn viên của Phật. Phải tự trọng lấy mình, thực hành từ-bi bác-ái, tha thứ và kiên-nhẫn, cần thiết là phải tập cho nó một tâm hồn bình thản và tâm linh không cho lem lắm bợn trần. Như thế mới đoạt được cơ giải thoát, tức là cứu cánh về hành động của chúng ta hiện thời.
 
Thôi, Màng có bấy nhiêu lời nhắn nhủ cùng quí bạn và xin quí bạn thay lời giùm Màng xin gửi lời cảm tạ sư phụ, sẽ còn ngày hội ngộ.
 
Màng xin kiếu.
 
(Từ Facebook Thánh thất Cao Đài California)
Chủ đề này đã được sửa đổi2 năm Trước đây bởi... từ Facebook
Trích dẫn
Người bắt đầu chủ đề Đã đăng : 11/06/2022 2:20 sáng
Chia sẻ: