Kính Chào Qúy Vị Đến Diễn Đàn Hội Thánh Phục Quyền.

Thông báo
Làm sạch tất cả

ĐÀI CỬU TRÙNG THIÊN

... từ Facebook
(@tu-facebook)
Thành Viên
Có thể là hình ảnh về ngoài trời
 
Giữa Đại Đồng Xã trước Tòa Thánh, Hội Thánh có xây dựng một cái đài cao có 9 nấc, hình 8 cạnh bát quái đều nhau, sơn 3 màu tam thanh: 3 nấc thấp nhất sơn màu đỏ, 3 nấc giữa sơn màu xanh và 3 nấc trên sơn màu vàng. Trên cùng hết là một bệ màu trắng được gọi là Thọ Tỷ Đài.
 
Đài này tượng trưng Cửu Trùng Thiên nên được gọi là Đài Cửu Trùng Thiên.
 
Khi có tế lễ chức sắc Đại Thiên Phong hàng Tiên vị quy liễu, Hội Thánh cho dựng bên trên Đài Cửu Trùng Thiên một cái nhà rộng, có 8 cột cao khoảng 12 mét đứng theo hình bát quái, nóc nhà có 8 mái tạo thành 8 cung bát quái.
 
Tại mỗi cung có vẽ một bức tranh lớn nói lên ý nghĩa của mỗi cung theo Bát Quái đồ:
 
· Cung Càn: vẽ cảnh rồng bay trên mây.
· Cung Khảm: vẽ cảnh biển cả mênh mông.
· Cung Cấn: vẽ cảnh núi non.
· Cung Chấn: vẽ cảnh sấm chớp.
· Cung Tốn: vẽ cảnh bão tố.
· Cung Ly: vẽ cảnh núi lửa phun trào.
· Cung Khôn: vẽ cảnh con trâu cày đất.
· Cung Ðoài: vẽ cảnh đầm nước, ao hồ.
 
Tám cột được Ban Mỹ Thuật trang trí rất khéo léo, dùng các thứ trái cây và bông hoa kết thành hình rồng vấn khúc.
 
Nối liền với nhà bát quái là một rạp lễ rộng chừng 10 mét, dài khoảng 24 mét. Liên đài của chức sắc Đại Thiên Phong được đặt lên Thọ Tỷ Đài Cửu Trùng Thiên để tế lễ.
 
Liên đài của Chức sắc Ðại Thiên phong được đặt lên đài Cửu Trùng Thiên để tế lễ. Ấy là cách lấy hình thức tại thế gian (Thể pháp) để tượng trưng sự mầu nhiệm thiêng liêng (Bí pháp) là Chức sắc hàng Tiên vị đã dày công với Ðạo, có nhiều công đức, nên không đi từ từ qua Cửu Trùng Thiên nhờ các bài Kinh Tuần Cửu, mà vượt thẳng lên Cửu Trùng Thiên vào chầu Ðức Phật Mẫu nơi Tạo Hóa Thiên.
 
Ðó là tiêu biểu cho sự giải thoát khỏi kiếp luân hồi nhờ công đức tu hành, và lập được Thiên vị nơi cõi thiêng liêng.
 
Đài Cửu Trùng Thiên còn được Hội Thánh dùng làm nơi thiêu hài cốt của chư vị chức sắc Đại Thiên Phong, thỉnh xá lợi đem vào hủ, đặt nơi bàn thờ trong hầm bát quái của Tòa Thánh. Phần tro còn lại đem rải xuống giữa dòng sông Vàm Cỏ Đông đoạn ở Cẩm Giang – Bến Kéo. Ngày 15 tháng 01 năm Ất Mùi (dl. 07-02-1955), nhân dịp lễ khánh thành Tòa Thánh, lễ hỏa thiêu hài cốt 4 vị Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung, Đức Bà Nữ Đầu Sư Hương Thanh, Đức Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư, và Ngài Quyền Đầu Sư Ngọc Trang Thanh, dưới sự chứng lễ hành pháp của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc.
 
Ngày 17 tháng 8 năm Bính Thìn (dl. 10-9-1976) lễ hỏa thiêu hài cốt 4 vị: Ngài Bảo Đạo Ca Minh Chương, Ngài Tiếp Đạo Cao Đức Trọng, Ngài Đầu Sư Thái Thơ Thanh và Ngài Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu dưới sự chứng lễ hành pháp của Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa.
 
(Từ Facebook Sử Kiến Nguyên)
 
Trích dẫn
Người bắt đầu chủ đề Đã đăng : 03/07/2022 3:13 sáng
Chia sẻ: