Kính Chào Qúy Vị Đến Diễn Đàn Hội Thánh Phục Quyền.

NHÀ HỘI VẠN LINH Ở ...
 
Thông báo
Làm sạch tất cả

NHÀ HỘI VẠN LINH Ở TÒA THÁNH

... từ Facebook
(@tu-facebook)
Thành Viên
 
Có thể là hình ảnh về cây và ngoài trời
 
Nguyên, toà nhà nầy trước kia mang danh là “Nhà Hội Thánh Ngoại Giáo”, tức là cơ quan trung ương truyền giáo ngoại quốc.
 
Về sau, khi Hội Thánh Ngoại Giáo bị giải thể, Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ xây dựng lại tòa dinh thự này - rất bề thế, nguy nga bậc nhứt trong nội ô Toà Thánh - thì đổi tên gọi là “Nhà Hội Vạn Linh” và khánh thành ngày mùng 9 tháng Giêng năm Quý Mão (Dl: 02/02/1963).
 
Danh từ “Nhà Hội Vạn Linh” thể hiện đại cương tông chỉ của đạo Cao Đài là hội hiệp vạn linh sanh chúng không kể sắc tộc, tôn giáo, cùng nhìn nhau là con chung một Đấng Cha Lành Thượng Đế.
 
Rất tiếc, cái mỹ danh đẹp đẽ mang ý vị Đạo pháp, hàm nghĩa giáo lý Đạo này hiện nay đã bị “Hội Đồng Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh” đổi lại thành “Nhà khách”.
 
Ghi chép lại đây để cho hậu tấn mai sau hiểu biết; để một ngày kia, khi Hội Thánh phục quyền trở lại thì những tên gọi lịch sử của Đạo sẽ được trả về đúng nơi vốn có của nó.
 
(Từ Facebook Sử Kiến Nguyên)
Trích dẫn
Người bắt đầu chủ đề Đã đăng : 17/06/2022 2:54 sáng
Chia sẻ: