Kính Chào Qúy Vị Đến Diễn Đàn Hội Thánh Phục Quyền.

Thông báo
Làm sạch tất cả

LỜI DẠY CỦA ĐỨC LÝ GIÁO TÔNG (PHÙ HỢP VỚI TÌNH TRẠNG TỔ ĐÌNH HIỆN NAY)

Thanh Tinh
(@thanh-tinh)
Thành Viên
Đức Lý Giáo Tông (Lý Thái Bạch) - YouTube
 
Bần Đạo đã nói, Đạo phải diệt tận trong một lúc, nên trước đã giao quyền lại cho Tòa Tam Giáo. Nay, cái màn Việt gian ấy đã lộ ra rõ ràng.
 
Ôi! Đạo chết trước tất là Quỉ vương xâm nhập, cầm cả quyền hành Tổ đình. Hồn Đạo phưởng phất ngoài muôn dặm, duy còn xác Đạo ngẩn ngơ như nhà trống bỏ, lũ hoang vào, mặc sức tung hoành phá nát.
 
Hiệp Thiên Đài khoanh tay chờ coi thành bại há?
 
Không nên vậy, mà cũng không làm cho trái với tôn chỉ của Đạo. Mở con đường mới đây là đề phòng, tập thành đàng đạo đức vào cai quản, dìu dắt mối Đạo, người có phẩm cách trong bọn cũ, và cải sửa bước đường của chúng nó lại, lánh xa lốt kiêu căng, lấy thế cậy quyền mà mua lòng kẻ yếu tánh.
 
Chư Đạo hữu nên lấy luật Đạo mà bôi xóa tên họ, trục xuất khỏi quyền hành chánh và đồng tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn ban ơn rộng, xin phép hội với Lôi Âm Tự trục xuất Quỉ vương ra khỏi Tổ đình.
 
Đợi cho chư Đạo hữu làm hết phận sự. Đến chừng nào chư Đạo hữu không sức kềm chế vững với lũ tà tâm, chừng chúng nó tự quyết không hối cải, tự đem mình hiến cho tà quái thì đó là đường cùng của Đạo. Đó là ngày những nguyên nhân hữu công bỏ xác Đạo lại trọn trong cả 36 động Quỉ vương, lại cũng là ngày cửa Phong đô mở lớn đặng chờ rước kẻ vô đạo.
 
Đức Lý Giáo Tông
Chủ đề này đã được sửa đổi2 năm Trước đây bởiThanh Tinh
Trích dẫn
Người bắt đầu chủ đề Đã đăng : 02/07/2022 1:09 sáng
Chia sẻ: