Kính Chào Qúy Vị Đến Diễn Đàn Hội Thánh Phục Quyền.

Thông báo
Làm sạch tất cả

CÁCH XƯNG HÔ TRONG ĐẠO CAO ĐÀI

... từ Facebook
(@tu-facebook)
Thành Viên

Trong Đạo Cao Đài, cách xưng hô giữa chức sắc và tín đồ cần phải có tánh cách khiêm tốn và có vẻ đạo nên Hội Thánh ban hành Huấn Lịnh dạy rõ sau đây:

 

Có thể là hình ảnh về văn bản

 

(Từ Facebook Lê Hồng Ân)

 

 

Trích dẫn
Người bắt đầu chủ đề Đã đăng : 18/05/2022 1:22 sáng
Chia sẻ: