Kính Chào Qúy Vị Đến Diễn Đàn Hội Thánh Phục Quyền.

Thông báo
Làm sạch tất cả

TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI TÌM HIỂU CHO THẤU ĐÁO CHƠN TRUYỀN CỦA ĐỨC CHÍ TÔN?

Thanh Tam
(@thanh-tam)
Thành Viên
Thiên Nhãn thờ nơi Thánh Thất : 32 X 44in = 81,2 X 111,7cm - YouTube
 
Người tín hữu Cao Đài cần phải rõ thông giáo lý, giáo pháp Đại Đạo, tức là tự mình xác định chỗ đứng của mình trên trái đất này. Phải làm gì hôm nay? Mai này, khi xác thân trở về cát bụi sẽ ra sao? Đó là mục đích của người tu, là học thêm một cấp cao về tâm linh.
 
ĐỨC HỘ PHÁP nói:
 
“ Chúng ta đã thấu đáo cả chơn truyền của Đức Chí Tôn, các huyền vi bí mật cơ tạo đoan Càn Khôn vũ trụ. Nó có ba điều trọng yếu là:
 
1/ Cái kiếp sanh của chúng ta, theo như chơn truyền Đức Chí Tôn: Các chơn linh đến tại mặt thế này hay là các địa giới trong Càn Khôn Vũ Trụ cốt để trả quả kiếp của mình hoặc mình đã tạo căn quả; vì trong con đường tấn hoá, chơn linh của mình không đủ mực thước để điều khiển khối chơn linh yếu ớt, không đủ quyền duy chủ mà phải phạm thêm điều oan nghiệt.
 
2/ Đến đặng tìm tàng cái học lực của mình. Học lực của mình là điều mình muốn biết cả kiếp căn của mình. Nếu không biết cũng đeo đuổi theo, tìm tàng cho biết cả cơ quan bí mật tạo đoan.
 
3/ Là đến để lập vị cao thăng hơn nữa, tức nhiên theo cơ tạo đoan Càn Khôn vũ trụ về hữu hình, cốt yếu để giúp cho các chơn linh tấn triển trên con đường Thiêng liêng hằng sống.
 
Bần đạo có cho toàn thể chúng ta thấy, căn sống của mình chẳng phải nơi trái địa cầu 68 này thôi mà các mặt điạ cầu khác trong Càn Khôn vũ trụ cũng đều một khuôn luật ấy. Có nhiều trái địa cầu tấn triển cao hơn khuôn khổ kiếp sống của con người, có thể giảm bớt tội nhưng khuôn luật vẫn một mà thôi, không chi sửa đổi.
 
Chúng ta đã thấy mình sống kiếp sống của mình như thế. Bần Đạo đã cho toàn thể con cái Đức Chí Tôn tự soát mình lại, không có hạnh phúc chút nào hết, thật sự ra là đề mục chúng ta phải đi trong khoá này. Đức Chí Tôn đến đặng mở khoa mục cho nhân loại buổi này, hay là mỗi lần các Đấng cao siêu hơn nữa đến tạo Đạo cốt yếu mở khoa mục cho các chơn linh, thì chúng ta đã ngó thấy, khoá này là khoá đầu tiên hết thảy trong đề mục“.
 
(Nguồn: Bí Pháp Cao Đài, trang 262)
Trích dẫn
Người bắt đầu chủ đề Đã đăng : 30/06/2022 1:57 sáng
Chia sẻ: